Quỹ ETF và quỹ tương hỗ là gì? tầm quan trọng của 2 loại quỹ này trong đầu tư chứng khoán

Trong thế giới đầu tư, có nhiều cách để bạn bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư của mình. Một trong những lựa chọn phổ biến là đầu tư vào các loại quỹ đầu tư như Quỹ Traded Fund (ETF) và Quỹ Tương Hỗ (Mutual Fund). Tuy cả hai loại này đều là công cụ đầu tư tập trung vào đa dạng hóa danh mục, nhưng chúng có những đặc điểm và ưu điểm riêng. Để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động và cách chọn lựa giữa chúng, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về khái niệm, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của Quỹ ETFQuỹ Tương Hỗ trong đầu tư chứng khoán. Hãy cùng khám phá chi tiết về hai loại quỹ này và cách chúng có thể ứng dụng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư của bạn.

quỹ etf và quỹ tương hỗ

Khái niệm

 • Quỹ ETF (Exchange-Traded Fund): Quỹ ETF là một khoản đầu tư thu thập từ nhiều nhà đầu tư và được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ. Nó tương tự như một quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng được giao dịch trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu.
 • Quỹ Tương Hỗ (Mutual Fund): Quỹ tương hỗ là một quỹ đầu tư thu thập tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua một loạt các chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc tiền mặt. Quỹ này được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Phân Biệt Giữa Quỹ ETF và Quỹ Tương Hỗ

1. Cách giao dịch:

 • Quỹ ETF: Giao dịch trên sàn giao dịch giống như cổ phiếu thông qua lệnh mua/bán trực tiếp với giá thị trường trong suốt thời gian giao dịch.
 • Quỹ Tương Hỗ: Giao dịch thông qua công ty quản lý quỹ và thường chỉ có một lần mỗi ngày vào cuối ngày giao dịch với giá định giờ đóng cửa.

2. Tính thanh khoản:

 • Quỹ ETF: Thanh khoản cao hơn do có thể mua bán bất kỳ lúc nào trong giờ giao dịch, giống như cổ phiếu.
 • Quỹ Tương Hỗ: Thanh khoản thấp hơn và có thời gian đặt lệnh mua/bán hạn chế.

3. Chi phí:

 • Quỹ ETF: Thường có chi phí thấp hơn vì ít tương tác quản lý hơn và tuân thủ một chỉ số.
 • Quỹ Tương Hỗ: Thường có các khoản phí quản lý và phí giao dịch cao hơn.

4. Hiệu suất và tích lũy cổ tức:

 • Quỹ ETF: Thường theo chỉ số hoặc mục tiêu đầu tư cụ thể và hiệu suất được phản ánh liên tục trong giá cổ phiếu.
 • Quỹ Tương Hỗ: Hiệu suất công bố một lần mỗi ngày và cổ tức thường được trả vào cuối tháng hoặc quý.

5. Đa dạng hóa:

 • Quỹ ETF: Đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào một danh mục rộng lớn các tài sản chứng khoán theo một chỉ số cụ thể.
 • Quỹ Tương Hỗ: Cũng đa dạng hóa đầu tư nhưng thường bao gồm nhiều loại chứng khoán và có sự quản lý chuyên nghiệp.

6. Tự do chọn lựa:

 • Quỹ ETF: Nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn về loại ETF, từ ETF theo chỉ số đến ETF ngành công nghiệp và ETF thương mại.
 • Quỹ Tương Hỗ: Cũng cung cấp nhiều loại quỹ khác nhau, nhưng không có sự lựa chọn nhưng về loại quỹ một khi bạn đã đầu tư vào một quỹ cụ thể.

7. Loại tài sản đầu tư:

 • Quỹ ETF: Thường tập trung vào đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hàng hóa thông qua các ETF tương ứng.
 • Quỹ Tương Hỗ: Có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, và các tài sản tài chính khác.

8. Kiểm soát thuế và quản lý lợi nhuận:

 • Quỹ ETF: Có khả năng kiểm soát thuế tốt hơn vì ít giao dịch chuyển nhượng tài sản trong quỹ.
 • Quỹ Tương Hỗ: Có thể gây ra lợi tức nếu quỹ phải thường xuyên bán ra và mua vào các tài sản bên trong.

9. Đối tượng đầu tư:

 • Quỹ ETF: Phù hợp cho nhà đầu tư muốn giao dịch liên tục và theo dõi thị trường hàng ngày.
 • Quỹ Tương Hỗ: Thích hợp cho nhà đầu tư dài hạn mong muốn đầu tư và giữ lâu dài mà không cần theo dõi thị trường hàng ngày.

Nhìn chung, sự lựa chọn giữa quỹ ETF và quỹ tương hỗ phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược đầu tư của bạn.

Tầm quan trọng của Quỹ ETF và Quỹ Tương Hỗ trong đầu tư chứng khoán

1. Đa dạng hóa đầu tư:

 • Quỹ ETF: Cung cấp sự đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào một danh mục rộng lớn các tài sản chứng khoán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua và bán cổ phiếu ETF trên thị trường giống như giao dịch cổ phiếu.
 • Quỹ Tương Hỗ: Đầu tư vào một quỹ tương hỗ có nghĩa là bạn đầu tư vào một danh mục đa dạng của chứng khoán. Quỹ tương hỗ thường đa dạng hóa đầu tư của bạn trong nhiều nguồn tài sản khác nhau.

2. Quản lý chuyên nghiệp:

 • Quỹ ETF: Được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư chứng khoán và tuân thủ một chỉ số cụ thể hoặc mục tiêu đầu tư. Các quy tắc quản lý tương đối cố định.
 • Quỹ Tương Hỗ: Các quỹ tương hỗ thường có các quản lý quỹ chuyên nghiệp và quỹ này được quản lý một cách tích cực với việc mua và bán các tài sản trong danh mục.

3. Sự linh hoạt trong giao dịch:

 • Quỹ ETF: Có tính thanh khoản cao, có thể mua bán bất kỳ lúc nào trong giờ giao dịch.
 • Quỹ Tương Hỗ: Thường chỉ được giao dịch một lần mỗi ngày vào cuối ngày giao dịch.

4. Chi phí đầu tư:

 • Quỹ ETF: Thường có chi phí thấp hơn so với quỹ tương hỗ vì chúng tuân thủ một chỉ số và ít tương tác quản lý hơn.
 • Quỹ Tương Hỗ: Thường có các khoản phí quản lý và phí giao dịch cao hơn.

5. Sự theo dõi và đánh giá:

 • Quỹ ETF: Giúp nhà đầu tư theo dõi hiệu suất dễ dàng bằng cách sử dụng giá cổ phiếu thị trường.
 • Quỹ Tương Hỗ: Hiệu suất thường được công bố một lần mỗi ngày và yêu cầu việc đọc báo cáo hàng quý hoặc hàng năm.

6. Lựa chọn đầu tư:

 • Quỹ ETF: Có nhiều loại ETF khác nhau, bao gồm ETF theo chỉ số, ETF thương mại, ETF ngành công nghiệp và nhiều loại khác. Nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn để phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ.
 • Quỹ Tương Hỗ: Cũng cung cấp nhiều loại quỹ khác nhau, chẳng hạn như quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân đối và nhiều loại quỹ khác nhau.

Tóm lại, quỹ ETF và quỹ tương hỗ đều có vai trò quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Sự lựa chọn giữa hai loại quỹ này phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, chi phí, và mức độ đa dạng hóa mong muốn của mỗi nhà đầu tư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *